کتابهای ما

کتابهای آموزشی این مرکز در سال ۱۳۸۱ با همکاری شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازما‌ن‌سنجش و‌آموزش کشور و از سال ۱۳۸۲ تا کنون با همکاری  انتشارات سنجش، بر اساس سرفصل‌های مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری توسط اساتید مجرب و اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر کشور تهیه و تدوین شده‌اند.

       از ویژگی های برجسته کتب این مرکز آنست که حداقل یک مولف از مولفین کتابها  دارای رتبه علمی دانشیاری یا بالاتر بوده و عضو هیئت علمی دانشگاه سراسری می باشند.

      ویژگی دیگر کتابهای این مرکز، ارائه مطالب اساسی هر درس بصورت شرح درس، نکات کلیدی و نمونه سوالات آزمونهای ارشد می باشد که درک مطالب را برای شما ساده‌تر کرده و راه‌ حل‌های جدیدی برای پاسخگویی به سوال‌های آزمون در اختیار شما قرار می‌دهند.

      ارائه مطالب با رویکرد فوق (که اولین بار توسط این مرکز ارائه شد) موجب گردیده تا کتابها علاوه بر قابلیت استفاده به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان کارشناسی، راهنمای بسیار  مناسبی برای داوطلبان آزمون ارشد باشد.

تهیه کتب یاد شده از طریق دفتر انتشارات سنجش امکان پذیر است.