آزمونهای استاندارد

عوامل موثری نظیر عدم توانایی داوطلب در سنجش پیشرفت تحصیلی خود، عدم آشنایی با نوع و تعداد سوالات آزمون، عدم شناخت سرفصل‌های مورد نیاز آزمون و … می‌تواند تاثیر بسزایی بر موفقیت داوطلبان داشته باشند. از سوی دیگر عواملی نظیر اشتغال (برای افراد شاغل) و دروس دانشگاهی ( برای دانشجویان ) می‌تواند موجب انباشته شدن مطالب درسی تا روزهای پیش از کنکور گردد.

      لذا به منظور سنجش  آموخته های داوطلبان و آشنایی آنها با شیوه و نوع سوالات آزمون کارشناسی ارشد ، موسسه اقدام به برگزاری آزمونهای آزمایشی استاندارد و هدفمند، منطبق با سرفصلهای شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم نموده است.

      شرکت در آزمونهای آزمایشی باعث خواهد شد تا داوطلبان ضمن سنجش آموخته های خود و قبل از برگزاری آزمون اصلی نسبت به شناسایی ضعف های خود گام برداشته  و  در راستای  از بین بردن  ابهامات و اشکالات خود  اقدام  نمایند.

       همواره حساسیت و تلاش ما، رعایت  مقررات استاندارد سازی آزمون بوده است. بر همین اساس واحد آزمون سازی این مرکز، اقدام به بررسی  پراکندگی  موضوعی سوالات پنج ساله آزمون ارشد نموده و پس از تعیین بودجه بندی دقیق سوالات هر سال، با رعایت سرفصلهای شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آزمونهای خود را طرح و ارائه نموده است.

در حال حاضر این آزمونها بصورت آنلاین و در تاریخ های معین در سراسر کشور برگزار می گردد.