ادبیات فارسی

پپپپ ئئئئئ تتت ۵۵۵۵۵۵۵
ننن ۵۵۵۵ تتتتتتت
تتتتتتتتتت
للللل۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *