درباره ما

این مرکز در سال ۱۳۷۸ با انگیزه گردآوری مجموعه های آموزشی استاندارد ساماندهی گردید و در فاز اول فعالیتهای خود با همکاری جمع کثیری از اساتید هیئت علمی دانشگاه های مطرح کشور و دانشجویان نخبه سالهای قبل موفق به تدوین، گردآوری و ارائه بیش از ۶۰۰ عنوان کتاب، از دروس اصلی رشته های آزمون کارشناسی ارشد گردید.

پس از آن سنجش تکمیلی در پاسخ به نیاز داوطلبانِ آزمون کارشناسی ارشد و به پشتوانه تجربه های پر بار خود و با همکاری اساتید مطرح کشور، اقدام به تولید و ارائه محصولی بی بدیل بنام بسته آموزشی نمود و در تکمیل خدمات خود آزمونهای آزمایشی  استاندارد را به داوطلبان خود ارائه داد تا دیگر هیچ داوطلبی نگران منابع آزمون کارشناسی ارشد نباشد.